ویژه نامهء اخبار افغانستان و تحلیل های سیاسی(بررسی های راهبردی)

Pendar News


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

کرزي ؛ پوتين آینده افغانستان

اذهب الى الأسفل  پيام [صفحه 1 از 1]

1 کرزي ؛ پوتين آینده افغانستان في الأربعاء مارس 25, 2009 12:28 pm

Admin


Admin
گاردین: ایالات متحده و متحدین اروپائی آن در نظر دارند صدر اعظمی برای افغانستان تعین نمایند.
- واشنگتن پوست: نظر مردم وردک را از افزایش قوا انعکاس داده است.
روزنامۀ گاردین چاپ برتانیه می نویسد که ایالات متحده و متحدین اروپائی آن برای تعین یک شخصیت خوب شناخته شده در قلب حکومت کابل آمادگی میگیرند کهچالش مستقیمی به حامد کرزی خواهد بود.
روزنامۀ گاردیناین مطلب را بر اساس اطلاعاتی که بدست آورده نشر نموده و می نگارد ایجادیک آمر اجرائیۀ جدیدیا نقش صدارتبمنظور در حاشیه قرار دادنحامد کرزیاست.
گاردین می نگاردبرایکاهش دادنصلاحیت کرزیپیشنهاد شده است که پول های امدادیبجای اینکه به حکومت مرکزی در کابل داده شود به ولایات فرستادهشوداکثر مامورین ایالات متحده و اروپائی از وسعت فساد اداری و بی کفایتی در حکومت کرزی ناراض و هم آگاه هستند ولی به این عقیده هستند که علی البدلبا اعتباری همنیستو پیشبینی میکنند که رئیسجمهور افغانستان در انتخابات برنده خواهد شد.
روزنامۀ گاردینمی نگارد نقشتجدید نظرشده ئیبرای آقای کرزیاز یک بر رسیقصرسفیداز اوضاع افغانستان و پاکستان بروز کرده که آقایبراک اوباما رئیسجمهور آنرا هدایت داده بود و قرار است در سی و یکم مارچ در کنفرانسهاگافشا گردد.
بقولروزنامۀ گاردین یک دیپلوماتآشنا با این بر رسیمیگویدآقای کرزی مؤثر نیست و اگر قرار باشدکه از حکومت او پشتیبانی شودبایدبه نحو درستی باشدتا اطیمنان حاصل شود کهفساد اداریکاهشیابدنه اینکه افزایشیابد.
یک دیپلومات دیگر میگویدعلی البدل ها بر رسی گردیده واز آنها انصراف شده است وهیچ کسی مطمئن نیست که کسی دیگری ده چندبدترروی کار نیاید.
روزنامۀ گاردین می نگارد که نظرروی کار کردن یک شخصیت بیشتر قابل اعتماد که در پهلوی آقای کرزی کار نمایدیکی از پیشنهاد های استکه از بر رسی جامع قصر سفیددر هفتۀ گذشته تبارز کرده است.آقای اوبامادر اخیر هفتۀ گذشته در صیفیۀ قصر سفید درکمپ دیوید خود را محصور نمود تا تصمیم نهائی رااتخاذ نماید.
سایر سفارشاتشاملافزایش تعداد عساکر افغانستان ازشصت و پنج هزار بهدو صد و سی هزار نفر، توسعۀ پولیس از هشتاد هزار نفر ، اعزاممتخصصین ملکی اروپائی و امریکائیبرای تقویۀزیر بنا هاو افزایش کمک بهپاکستانبحیث جزئی از سیاستی که دران سعی میشودپاکستان ترغیب شود کهعناصر القاعده وطالبان را مهار نماید، میباشد.
گاردین از یک مامور عالیرتبۀ اروپائی نقلقول میکند که پولانکشاف و تقویه بایدبه سی و چهار والی و سه صد و نود و ششولسوالیبجای حکومت مرکزی فرستاده شود. او میگویدوقت آنست کهمسؤلیت ها بین حکومت مرکزی و قدرتهای محلی تقسیم شود.
اما ریچارد هولبروک نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستاناین گزارشگاردین را رد کردهمیگویدنمیدانمآنها در بارۀ چه صحبت میکنند. وی در بروکسلبه خبر نگاران گفتاین گزارشگاردینهیچگونه نظرحکومتی را کهبا آن کار میکنم و از آنآگاه هستمانعکاس نمیدهد ویقیناًطرح جامعناتو رانیز منعکس نمیسازد.
هولبروک گفتتعداد زیاد مردم افغانستانخود شانیک نظام صدارتی را تقاضا کرده اندولی نظام حکومت افغانستان در قانون اساسی آن قید شده است و نباید هیچ کسیسعی کندکه قانون اساسی را به استثنای موادی که در قانون اساسی درج گردیده تغیربدهد.
----------------
روزنامه واشنگتن پوست گزارشی دارد به قلم جکسن دیل از میدان شهر که می نویسد در حالیکه رئیس جمهور اوباما جزئیات ستراتیژی جدید را در مورد افغانستان ارائه نکرده، نتیجه کوشش های حکومت امریکا برای تغیر دادن جنگ در حال ناکامی در ولایت وردک آشکار شده است.
نویسنده از تصمیم آقای بش قدردانی کرده که قوای امریکایی را در ولایت وردک ۱۰ برابر افزایش داد. ستراتیژی مقابله با شورشی ها که ماموریت امریکا را در عراق نجات داد، رئیس جمهور اوباما میخواهد آنرا در افغانستان که نسبت به عراق بزرگترو متشنج تر بوده، تطبیق نماید.
عساکر امریکایی به شاهراه غربی که تا سرحد ایران تمدید یافته تعبیه میشوند، و گزمه شاهراه قندهار نیز آغاز گردیده است. قوماندان های امریکایی با والی ها روی پروژه های انکشافی کار میکنند که از جانب بودجه واکنش سریع تمویل میشود. قوای خاص امریکایی در حال حاضر "قوای محافظ عامه" را تربیه و تسلیح میکنند که مشابه به ملیشه ها در عراق میباشد.
واشنگتن پُست می افزاید در حالی که به نظر تعدادی در واشنگتن، جنگ در افغانستان در حال بدتر شدن است و تعداد تلفات نیز نسبت به سال ۲۰۰۸ بیش از دوبرابر شده، قوماندان های امریکایی در کابل و قندهار با اطمینان زیاد از تغیر مثبت در استقامت جنگ صحبت میکنند.
به نقل قواز قوماندان امریکایی در افغانستان، واشنگتن پوست می نگارد که بعد از هفت سال آنها منابع کافی برای جنگ در اختیار خود دارند. درحالیکه حکومت بش اهداف بلندی را تعین نموده بود، منابع محدودی را در نظر داشت، ولی باوجود اینکه اوباما از توقعات کمتر صحبت میکند، تمام نیازمندی های جنرال مکرنین را در افغانستان پوره کرده است.
چندین سال بعد از آنکه نظامیان امریکایی همواره با استفاده از حملات و یورش های قوای خاص امریکا کوشش نمودند طالبان را شکست دهند، طرز کار جنرال دیوید پتریس اکنون روی کار شده است. جنرال ملی در وردک میگوید فقط افزایش در قوا کفایت نمیکند. باید پول، ساختن پل ها، آب، برق، زراعت و سرک سازی بیشتر شود و همچنان حکومت داری به سطح محلی موثر باشد.
محمد حلیم فدائی، والی ولایت وردک به خبرنگار واشنگتن پوست گفته است مردم از افزایش عساکر امریکایی پریشان هستند. آنها حراس دارند که قریه های شان به مرکز جنگ مبدل خواهد شد. تعداد ۱۰۰ عسکر امریکایی اکنون به یک هزار تن رسیده است. آنها از ایجاد "قوای محافظ" نیز نگران اند که شاید جنگجویان دوباره برگشته و افغان ها را مانند دو دهه گذشته مورد دهشت قرار دهند.
گزارش علاوه میکند که قوماندان های امریکایی از ناکامی برای ختم طالبان در راه های کابل و ولایات غربی، و ختم جنگ ضد شورشی قبل از بدست آوردن نتایج مثبت حراسان اند. هر کس افزایش خشونت و تلفات امریکایی ها را توقع دارد و هیچ کسی بخاطر بهبود وضع یک راه مطلوب را پیشبینی کرده نمیتواند.
به گزارش واشنگتن پُست مکرنن بدین عقیده است که اردوی افغانستان که اکنون ۸۰ هزار تن است باید به ۲۴۰ هزار عسکر برسد تا اینکه بتواند از افغانستان دفاع نماید و افزایش آن بدین پیمانه تا سال ۲۰۱۶طول خواهد کشید.
آیا آقای اوباما میخواهد، و یا از لحاظ سیاسی توان دارد تمام ریاست جمهوری خود را وقف جنگی کند که از آن قبلاً هفت سال گذشته است؟ و هزاران نظامی و ملکی امریکایی که به افغانستان میروند، آیا حوصله آنرا دارند و قربانی که در آینده از آن شنیده خواهد شد، بیجا نخواهد بود.

خواندن مشخصات فردي http://pendar.usersboard.net

بازگشت به بالاي صفحه  پيام [صفحه 1 از 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد